Naši lékaři

Prim.MUDr. Ladislav Špišák CSc
Cíl mojí práce je precizní péče o zdraví klienta.
Doktorka medicíny Farida Omarová
Nevím, co přesně pro mě znamená medicína, zdá je to práce, hobby nebo jednoduše můj život. Někdo kdysi řekl, že lékařem by měl být ten, kdo nemůže neléčit.