Naši lékaři

Prim.MUDr. Ladislav Špišák CSc
Cíl mojí práce je precizní péče o zdraví klienta.