Savoy Westend HotelLoading...

Výběrové Řízení Savoy Westend Hotel

Rezervace ubytování v Karlovy Vary
 
Rezervujte Zde
Příjezd
Odjezd ...
1
Noc/í Noci

Výběrové Řízení

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Instalace kamerového systému v prostorách Savoy Westend Hotel“

Termín zveřejnění VR -18.08.2020

Termín ukončení – 31.08.2020

      Umístění uchazečů
1.    IT724 s.r.o.
2.    Lintemer
3.    CompManage&Consult

 

Vítezný účastník – společnost IT724 s.r.o.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Instalace kamerového systému v prostorech Savoy Westend Hotel

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532 vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je Instalace kamerového systému v prostorech Savoy Westend Hotel

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 31.08.2020, 10:00 hod.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Finanční audit Savoy Westend s.r.o.“

Termín zveřejnění VR -24.02.2020

Termín ukončení – 05.05.2020

 

Umístění uchazečů
1. Grinex
2. BDO audit

 

Vítezný účastník – společnost Grinex.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto zahajuje 2. Kolo výběrového řízení na zakázku Finanční audit Savoy Westend s.r.o.

Tímto zveme žadatele k úpravě své nabídkové ceny, a to do úterý 5.5.2020 do 12:00.

Toto kolo výběrového řízení je poslední, po jeho vyhodnocení bude s uchazečem, který nabídne nejnižší cenu, uzavřena smlouva (objednávka).


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Finanční audit Savoy Westend s.r.o.

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je Finanční audit Savoy Westend s.r.o.

 

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 16.03.2020, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Dodávka design projektu místností byvalého bowling centra hotelu“

Termín zveřejnění VR -27.3.2019

Termín ukončení – 12.4.2019

 

      Umístění uchazečů
1.     X.AR. Studio d.o.o.
2.     ARD acrchitects s.r.o.
3.     Koris Studio s.r.o.
4.     Terglobo s.r.o.

 

Vítezný účastník – společnost X.AR. Studio d.o.o.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Dodávka design projektu VILLY SHAKESPEARE“

Termín zveřejnění VR -27.3.2019

Termín ukončení – 12.4.2019

 

      Umístění uchazečů
1.     X.AR. Studio d.o.o.
2.     ARD acrchitects s.r.o.
3.     Koris Studio s.r.o.
4.     Terglobo s.r.o.

 

Vítezný účastník – společnost X.AR. Studio d.o.o.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Oprava balkonů a fasád hotelového komplexu“

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 16.4.2019, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Dodávka design projektu místností byvalého bowling centra hotelu“

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 12.4.2019, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Dodávka design projektu Villy Shakespeare“

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 12.4.2019, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Finanční audit hotelu Savoy Westend

Finanční audit Sarlen s.r.o.

Finanční audit Lunisoft s.r.o.

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je:

Finanční audit hotelu Savoy Westend

Finanční audit Sarlen s.r.o.

Finanční audit Lunisoft s.r.o.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 08.04.2019, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Fotografování celého objektu hotelu Savoy Westend, včetně jeho zařízení”.

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 20.8.2018, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Dodávka výkresů a architektonického řešení místností“.

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, Výkresu 1, Výkresu 2, Půdorysu

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 22.8.2018, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

 


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Finanční audit společnosti Savoy Westend s.r.o. za rok 2017

Termín zveřejnění VR -18.4.2018

Termín ukončení – 11.5.18

 

      Umístění uchazečů
1.     GRINEX 
2.     PWC
3.     RODL&PARTNER

 

Vítezný účastník – společnost GRINEX

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto zahajuje 2. Kolo výběrového řízení na zakázku Finanční audit Savoy Westend s.r.o.

Tímto zveme žadatele k úpravě své nabídkové ceny, a to do pátku 11.5.2018 do 12:00.

Toto kolo výběrového řízení je poslední, po jeho vyhodnocení bude s uchazečem, který nabídne nejnižší cenu, uzavřena smlouva (objednávka).

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

Finanční audit hotelu Savoy Westend

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Finanční audit hotelu Savoy Westend

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 30.4.2018, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb, o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Ochrana osobních údajů

Termín zveřejnění VR -18.01.2018

Termín ukončení – 28.02.18

 

      Umístění uchazečů
1.    PWC s.r.o.
2.    EY
3.    Sedlakova legal

 

Vítezný účastník – společnost PWC s.r.o.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto zahajuje 2. Kolo výběrového řízení na zakázku „Ochrana osobních údajů

Tímto zveme žadatele k úpravě své nabídkové ceny, a to do středy 28.2.2018 do 12:00.

Toto kolo výběrového řízení je poslední, po jeho vyhodnocení bude s uchazečem, který nabídne nejnižší cenu, uzavřena smlouva (objednávka).

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Ochrana osobních údajů

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 31.01.2018, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

 


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Dodávka podlahy do hotelové restauraci“

Termín zveřejnění VR -25.8.2017

Termín ukončení – 8.9.17

 Umístění uchazečů
1.    Model Interier s.r.o.
2.    Granitex

Vítezný účastník – společnost Model Interier s.r.o..

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Dodávka hotelového buffé“

     Umístění uchazečů
1.    Gastronomik KV
2.    Gastro Klimatech

Vítezný účastník – společnost Gastronomik KV.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve Vyběrovém Řízení !

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

 

Dodávka buffé do hotelu 5*****

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Dodávka buffé do hotelu 5*****

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 08.09.2017, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

 

Dodávka podlahy do restaurace do hotelového buffé

Zadavatel: Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Dodávka podlahy do restaurace do hotelového buffé

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 08.09.2017, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O. TÍMTO OZNAMUJE VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PRОJEKTU VILY SHAKESPEARE“

 

Vážení uchazeči,

dle bodu 7 Zadávací dokumentace na zakázku Zpracování architektonické koncepce vily Shakespeare oznamujeme jména uchazečů, kteří se umístili na prvním a druhém místě výběrového řízení.

1. místo – STP Mikoláš

2. místo – ARD Architects

Děkujeme všem uchazečům za zaslání nabídek a účast ve výběrovém řízení!

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PORJEKTU VILY SHAKESPEARE

 

ZADAVATEL:

 

SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O., PETRA VELIKÉHO 16, 36001, KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 27110532

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázkuZpracování architektonického porjektu vily Shakespeare

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 24.7.2017, 12:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


Umístění uchazečů
1.    MIELE

2.    GASTRO KLIMATECH S.R.O.

Vítězný účastník – společnost MIELE.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve výběrovém řízení !

ZADAVATEL:

 

SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O., PETRA VELIKÉHO 16, 36001, KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 27110532

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„POŘÍZENÍ PROFESIONÁLNÍHO ŽELÍCÍHO STROJE“

ZADAVATEL:

 

SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O., PETRA VELIKÉHO 16, 36001, KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 27110532

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Pořízení profesionálního žehlícího stroje“
Umístění uchazečů
1.    MIELE

2.    GASTRO KLIMATECH S.R.O.

Vítězný účastník – společnost MIELE.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve výběrovém řízení !

ZADAVATEL:

 

SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O., PETRA VELIKÉHO 16, 36001, KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Profesionální želhící stroj“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 15.9.2016, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„Pořízení nábytků a textilie pro hotelové pokoje“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Nábytek a textilie pro hotelové pokoje“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 13.7.2016, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„DODÁVKA HOTELOVÉHO POVLEČENÍ“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel s.r.o. tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na zakázku „Dodávka hotelového povlečení“

Umístění uchazečů
1.    Texwell
2.    Vector
3.    Davidek
4.    Papillons

Vítězný účastník – společnost Texwell.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve výběrovém řízení !


OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„DODÁVKA NOVÝCH UNIFOREM PRACOVNÍKŮ BALNEO CENTRA HOTELU“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel s.r.o., Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532 tímto oznamuje výsledky výběrového řízení na

zakázku „Nové uniformy pracovníků Balneo centra hotelu“

Umístění uchazečů
1.    Cadenza
2.    P-service
3.    IVN s.r.o.

Vítězný účastník – společnost Cadenza.

Děkujeme všem uchazečům za účast ve výběrovém řízení !

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„DODÁVKA NOVÝCH UNIFOREM PRACOVNÍKŮ BALNEA CENTRU HOTELU“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel s.r.o., Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532 tímto zahajuje 2. Kolo výběrového řízení na

zakázku „Nové uniformy pracovníků Balneo centra hotelu“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Momentálně vítězná nabídka činí 64.514,78 CZK+ DPH.

Tímto zveme žadatele k úpravě své nabídkové ceny, a to do pátku 6.5.2016 do 12:00.

Toto kolo výběrového řízení je poslední, po jeho vyhodnocení bude s uchazečem, který nabídne nejnižší cenu, uzavřena smlouva (objednávka).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„DODÁVKA HOTELOVÉHO POVLEČENÍ“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Dodávka Hotelového povlečení“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 30.4.2016, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„DODÁVKA NOVÝCH UNIFOREM PRACOVNÍKŮ BALNEA CENTRU HOTELU“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.
Předmětem plnění je „Dodávka nových uniforem pracovníků Balnea centru hotelu“
Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 30.4.2016, 14:00 hod. (českého času).
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

„PŘÍSTROJ PRO VAKUOVÉ KOMPRESNÍ TERAPIE“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je „Přístroj pro vakuové kompresní terapie“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 15.2.2016, 14:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

“Pořízení zásobníku pro teplou vodu“

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.

Předmětem plnění je “Pořizení zásobníku pro teplou vodu“

Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 15.2.2016, 10:00 hod. (českého času).

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU

“POŘÍZENÍ VYBAVENÍ HOTELOVÉ RESTAURACE”

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o, Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532

vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.
Předmětem plnění je “Pořízení vybavení hotelové restaurace”.
Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 4.12.2015, 10:00 hod. (českého času).
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

Savoy Westend Hotel tímto oznamuje výsledky výběrového řízení ve věci „Pořízení vybavení restaurace“

 

Část dodávky Vítězný uchazeč
1.    příbory Pintinox
2.    sklo YTF Patrnership Cz
3.    nádobí YTF Patrnership Cz
4.    textil (ubrusy) Tomáš Řehoř

 

Savoy Westend Hotel is hereby pleased to announce results of the tender procedure for the “Purchasing of the Hotel’s Restaurant equipment” competition.

Delivery Part Winning company
1.cutlery Pintinox
2.glass YTF Patrnership Cz
3.dishes YTF Patrnership Cz
4.textil (tablecloths) Tomáš Řehoř

 


 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADAVATEL:

Savoy Westend Hotel, s.r.o

Petra Velikého 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 27110532
vyhlašuje výběrové řízení a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, k předložení nabídek.
Předmětem plnění je zajištění služeb hotelu formou outsourcingu, a to pro následující oddělení:
  •   Oddělení Houskeeping
  •   Oddělení F&B
  •   Oddělení Balneo and SPA
  •   Oddělení Dopravy
  •   Oddělení Security
Je umožněno dílčí plnění, tzn., že je možné nabídnout outsourcing jednotlivých oddělení.
KONTAKTNÍ OSOBY V PŘÍPADĚ OTÁZEK K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:
Pro informace v anglickém, německém nebo francouzském jazyce prosíme kontaktujte :
K.Ropers, tel: +420 731132600, email: generalmanager@savoywestend.cz
Pro informace v českém nebo ruském  jazyce prosíme kontaktujte :
A.Karpova, tel: +420 731132601, email: executive.manager@savoywestend.cz
Nabídky musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 15.08.2015, 18:00 hod (českého času).
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.
Vážení uchazeči,
dle bodu 7 Zadávací dokumentace na zakázku Zpracování architektonické koncepce vily Shakespeare oznamujeme jména uchazečů, kteří se umístili na prvním a druhém místě výběrového řízení.
  • 1. místo – STP Mikoláš
  • 2. místo – ARD Architects
Děkujeme všem uchazečům za zaslání nabídek a účast ve výběrovém řízení.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU “ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROJEKTU VILY SHAKESPEARE”SAVOY WESTEND HOTEL S.R.O

Zadavatel:
Savoy Westend Hotel s.r.o
Petra Velikeho 16, 36001, Karlovy Vary, Česká republika
oznamuje výzvu na předkládání nabídek a zve právnické osoby, které mohou legálně poskytovat požadované služby, předložit jejich nabídky s právem uzavření smlouvy na zpracování architektonického projektu  vily Shakespeare. Další informace a podmínky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Vezměte prosím na vědomí, že dne 1.7.2014 došlo k úpravě bodu 1.5.1. v Zadávací dokumentaci.
Vezměte prosím na vědomí, že dne 7.7.2014 došlo k úpravě bodu 3.1. v zadávací dokumentaci.
Kontaktní osoby v případě otázek k výběrovému řízení:
Generální manažer SWH – Kurt Ropers., tel: +420 731132600, email: generalmanager@savoywestend.cz
Artem Pashkevich, Intourist Hotels Group, tel: +7495 2342454, email: artem@intourist-hotels.ru
Návrhy vypracované v souladu s požadavky zadávací dokumentace musí být doručeny na adresu zadavatele nejpozději do 10.07.2014, 18:00 hod (českého času).
Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Tato výzva je informativní, není závaznou nabídkou. Realizované řízení nenutí zadavatele k podpisu smlouvy.

HOTLINE

Savoy Westend Hotel má zvláštní zájem na potírání všech projevů a forem korupčního a/nebo podvodného jednání, jakož i zveřejňování a/nebo používání informací, které podléhají obchodnímu tajemství. V případě, že se kterýkoliv subjekt setká s obdobným jednáním, je povinen toto bezodkladně nahlásit na Hotline, a to i anonymně na emailovou adresu: report@vao-intourist.ru nebo sbinfo@vao-intourist.ru, nebo na tel. +7 (495) 730-65-94 (záznamník), popř. přípisem na adresu Prospekt Mira, d. 150, Moskva, 129366.